مرکز آموزش علمی کاربردی پارت لاستیک
مرکز آموزش علمی کاربردی پارت لاستیک
مراسم بزرگداشت مقام معلم
Previous Next Play Pause
loading...

                                                                                       با کلیک بر روی نام هر رشته کلیه اطلاعات مربوط به آن رشته قابل دریافت و مشاهده است

 

کارشناسی ارشد

loading...

کارشناسی

loading...

کاردانی

loading...

اطلاعات پایه آزمایشگاههای مرکز علمی کاربردی پارت لاستیک

آزمایشگاههای زیر گروه  شیمی

_آزمایشگاه شیمی عمومی

_ازمایشگاه شیمی معدنی

_ازمایشگاه شیمی آلی1

_آزمایشگاه شیمی آلی 2

_آزمایشگاه شیمی فیزیک

_آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

_آزمایشگاه پلیمر

_آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها


آزمایشگاههای  زیر گروه صنایع غذایی

_ازمایشگاه  میکروبیولوژی

_آزمایشگاه بیولوژی

_آزمایشگاه تکنولوژِی فرآوری محصولات خشکبار

_ازمایشگاه شیمی مواد غذایی

_آزمایشگاه بهداشت و ایمکنی مواد غذایی

_آزمایشگاه تغذیه و بهداشت

_آزمایشگاه  ویتامینها و مواد افزودنی


آزمایشگاههای زیر گروه فیزیک

_آزمایشگاه فیزیک عمومی

_آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته


 کارگاه

_کارگاه شیشه

_کارگاه ساخت آمیزه


 مساحت آزمایگاهها

_فضای  کلی  ازمایشگاههای مرکز   تقریبا 620 متر مربع میباشد .  ازمایشگاه ها ی گروه صنعتی  پارت لاستیک   با قابلیت انجام 270 آزمون و مجهز به بیش از 108 دستگاه آزمون و32  نفر  از پرسنل در مقاسع کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی و فیزیک  و مکانیک  به صورت  جانبی در راستای ارائه خدامات آزمایشگاهی به مراکز صنعتی و همچنین مراکز علمی فعال هستند .

_مساحت کارگاهها 120 متر مربع میباشد 

_تعداد 10 مربی  با حداقل تجربه  4سال در مقطع لیسانس ،4 مربی در مقطع کارشناسی ارشد و 1 مربی د رمقطع دکترا در  رشته های شیمی/ صنایع غذایی /فیزیک/ برق در آزمایشگاههای مرکز در حال تدریس میباشند .

_یک نفر تکنسین و یک نفر کمک کارشناس در آزمایشگاهها جهت همکاری و راهنمایی دانشجویان  همیشه حضور دارند

_تعداد  پرسنل ازمایشگاه در  سطح گروه 32 نفر میباشد .

Back to top