چاپ

لیست برخی از اساتید مرکز به همراه رزومه پژوهشی :

 جناب آقای دکتر غلامحسین ظهوری

جناب آقای دکتر سید محمد جوادی

جناب آقای دکتر نوید رمضانیان

سرکار خانم دکتر حمیده رضوی

سرکارخانم مهندس فاطمه شیخ نظامی

سرکارخانم مهندس خاطره نبوی