چاپ
دسته: عمومی

ليست تجهيزات بخش مکانیک

ردیف

نام دستگاه /ابزار

تعداد

 

1

کشش- فشار

4

2

دستگاه تست خستگی شیلنگ

1

3

دستگاه تست خستگی و نامیزانی شیلنگ تا 16هرتز

1

4

دستگاه تست دوام

1

5

دستگاه تست دینامیکی تا 30 هرتز

1

6

دستگاه تست دینامیکی150هرتز

1

7

دستگاه سختی سنج

2

8

دستگاه تست ترکیدگی شیلنگ

1

9

دستگاه پمپ خلا

3

10

کابین برودت

2

11

تجهیزات تست ضربه

3

12

بار فشار تکراری

1

13

دستگاه تست آمپر

1

14

دستگاه تست دوام

1

15

دستگاه تست کف کردن foaming

1

16

دوام سيکليک 1.6Hz

1

17

اون

6

18

تست دوراني

1

19

گوس متر

1

20

ميرايي صدا

1

21

ترازو

2

 

ليست تجهيزات بخش پلیمر

ردیف

نام دستگاه /ابزار

تعداد

 

22

ازن

1

23

سختي سنج ديجيتال

2

24

سختي سنج دستي

3

25

گهمان

1

26

دستگاه كشش

2

27

آون هريوس فن دار

3

28

دستگاه پانچ

12

29

پمپ خلاء

8

30

ترازوی دانسيتومتر

1

31

دستگاه تست تورم

1

ليست تجهيزات بخش شیمی

ردیف

نام دستگاه /ابزار

تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

اسپکتروفتومتر uv/visible

1

33

xenotest

1

34

كوره الكتريكي

2

35

دستگاه سايش

2

36

بن ماري

3

37

ترازوی دانسيتومتر

2

38

کابين نور

1

39

دستگاه تست لکه گذاری

1

40

دستگاه شعله وری

2

41

براقيت سنجی

1

42

رنگ سنجی

1

43

climatic agieng chamber

1

44

ضخامت سنج رنگ

3

45

cross cut

2

46

ph meter

3

47

هدایت سنج

3

48

Salt spray

2

49

كاپ فورد

3

50

ويسكومتر

2

51

سانتريفوژ

2

52

هیتر الکتریکی

7

53

shuf balon

1

54

لوازم شیشه ای ( 300عدد )

300عدد

55

اقلام شیمیایی 168 نوع

168 نوع

56

رفرکتومتر

1

لیست تجهیزات بخش اندازه گیری

ردیف

نام دستگاه /ابزار

تعداد

 

57

دستگاه CMM

1

58

سایه نگار

1

59

تجهیزات کالیبراسیون فشار

 

60

دما

 

61

وزن

 

62

ابعادی

 

لیست تجهیزات بخش فیزیک الکتریسیته

ردیف

نام دستگاه /ابزار

تعداد

 

 

 

63

اسیلوسکوپ 20 مگاهرتز آنالوگ 2کانال

3 دستگاه

64

سوئیپ فانکشن ژنراتور .2Hz~2MHz دیجیتال 2کانال

3 دستگاه

65

منبع تغذیه DC تک دیجیتال 30V/20A

1 دستگاه

66

منبع تغذیه DC دوبل تراکینگ دیجیتال

1 دستگاه

67

منبع تغذیه DC تک دیجیتال 30V/5A

3 دستگاه

68

برد بورد الکترونیک 840 قطعه

10 عدد

69

رئوستا 11 اهم متغیر ( 13A ~ 1859W )

1 عدد

70

رئوستا 600 اهم متغیر ( 500MA ~ 160W )

3 عدد

71

گالوانومتر عقربه ای صفر وسط با حساسیت 300VA 1 دستگاه

 

72

مولتی متر عقربه ای آنالوگ دستی ( ضد ضربه )

3 دستگاه

73

مولتی متر دیجیتال دستی 3/75 دیجیت

3 دستگاه

74

دستگاه آزمایش پل تار

1 دستگاه

75

دستگاه آزمایش اورستد

1 دستگاه

لیست تجهیزات آزمایشگاه فیزیک عمومی

76

کولیس آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

ورنیه آموزشی

 

78

ریزسنج

 

79

کولیس0.02

 

80

گوی سنج


 

81

کرنومتر دیجیتال

 

82

ترازوی دیجیتال

 

83

ترازوی یک کفه ای سه شاهنه

 

84

ترازوی دو کفه ای

 

85

دماسنج جیوه ای

 

86

دماسنج الکلی

 

87

رطوبت سنج دیجیتال

 

88

ریل هوا

 

89

قوانین سقوط آزاد

 

90

میزچه نیرو

 

91

ضریب اصطکاک

 

92

ماشین آتوود

 

93

حرکت نوسانی فنر

 

94

آونگ ساده

 

95

آونگ کاتر

 

96

انبساط طولی جامدات

 

97

گرمای ویژه مایعات

 

98

بویل مایروت و شارل گیلو ساک

 

99

ارزش آبی کاریمتر

 

100

گرمای نهان ذوب

 

101

گرمای نهان بخار

 

102

گرمای ویژه جامدات

 

103

معادل مکانیکی ژول به روش الکتریکی

 

104

رسانندگی هوا

 

105

چگالی جامدات

 

آزمایشگاه صنایع غذایی

106

اتوکلاو

2

 

107

انکوباتور

1

108

COLD ANCONATOR

1

109

میکروسکوپ

4

110

سانتریفوژ

1

111

کلنی کانتر

1

112

SHUF BALON

1

113

لوازم شیشه ای مرتبط با ازمایشگاههای میکروبیولوژِی و غذای

قلم 60

114

محیطهای کشت

8نوع