مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) مدل‌های همکاری این صندوق را برای حمایت از تحقیقات دانشگاهی، تشریح کرد. علی وحدت در نشست با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و اعضای هیات علمی دانشکده برق .انجام طرح‌های پژوهشی

هدف افزایش سهم هزینه‌های تحقیقاتی در صنایع، صحا یک مدل ۳ جانبه در حمایت از آموزش و پژوهش دنبال می کند .

تسهیلات توسط صندوق مساعدت

آموزش‌های تخصصی نیز اجرا کرد، به جای کمک مستقیم به دانشگاه، از فعالان بخش خصوصی، با هدف ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه

اولویت‌های صندوق پس از ارزیابی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی نیز با بیان اینکه ظرفیت همکاری خوبی با صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه

نیاز صنایع مختلف به خدمات

در این مدل اگر شرکت‌هایی با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی به دانشگاهیان در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد

حمایت صندوق از شرکت‌های نوپا

هزینه تجهیز این آزمایشگاه توسط صحا به شکل تسهیلات ارائه می‌شود. در این مدل با شکل‌گیری این گونه شرکت‌ها، نیاز صنایع .

الگو حمایت از دانشگاه ها

در حمایت از آموزش و پژوهش دنبال می کند به طوریکه چنانچه شرکتی سفارش کار تحقیقاتی خود را به گروه دانشگاهی بدهد.

 

Bronxe

$10.99/mo
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit, sed do
 • Eiusmod tempor incididunt
 • Ut labore et dolore magna aliqua
 • Ut enim ad minim veniam
Join to our school !

Silver

$14.99/mo
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit, sed do
 • Eiusmod tempor incididunt
 • Ut labore et dolore magna aliqua
 • Ut enim ad minim veniam
Join to our school !

Gold

$19.99/mo
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit, sed do
 • Eiusmod tempor incididunt
 • Ut labore et dolore magna aliqua
 • Ut enim ad minim veniam
Join to our school !

Back to top