چاپ
دسته: عمومی
بازدید: 12583

 

با کلیک بر روی نام هر رشته ، چارت درسی آن قابل دریافت و مشاهده است.

 

مهندسی صنایع شیمیایی

مهندسی آسانسور

کارشناسی ایمنی HSE

کارشناسی حسابداری صنعتی

کارشناسی مدیریت لجستیک - بازرگانی

کاردانی حسابداری صنعتی

کاردانی  مدیریت - سرپرستی توزیع کالا

کاردانی مدیریت - لجستیک (بازرگانی)

کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی

کاردانی فنی آسانسور و پله برقی