به منظور تسهیل در روند اجرایی پذیرش، رشد و توسعه ایده های نوآورانه کسب و کار و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت ها و توانایی­های دانشجویان و اساتید در مرکز علمی کاربردی پارت لاستیک آیین نامه مرکز نوآوری مرکز علمی کاربردی پارت لاستیک به استناد دستورالعمل ارزیابی مراکز نوآوری دانشگاه جامع علمی کاربردی به شماره 98/18698/م مورخ 1398/05/20 به شرح زیر تدوین می گردد.

 

 آيين نامه مرکز نوآوری

 فرم ايده

 

 ايده خود را در اين قسمت ثبت کنيد.

logo-samandehi

Back to top